АНКЕТНА КАРТА

 

Трите имена на участника: …………………………………………………………

Град: …………………………….……………  Рождена дата: …………..…………  

Възраст /към 18.10.2019/: …………………… Височина: ……………...………..

Телефон на участника: …………………………  Имейл: …………….…………..

Фейсбук или друга лична страница: ……..........................……………………..   

Ръководител: ………………………………………… Школа: ………..……………

Телефон на ръководителя: ……………………… Имейл: ………………………

 

Направления, в които участвате:

  Вокал ……………………

o    Песен на български език

o    Световен хит

o    Джаз

o    Мюзикъл и песни от филми

o    Народно пеене

  Танци ……………………

o    Народни танци /автентични, стилизирани/

o    Класически танци

o    Характерни танци

o    Спортни / латино-американски танци

o    Съвременни / контемпорари

o    Модерен балет

o    Хип-хоп

o    Мажоретки

  Лирика ………………………


 

1.     За направление „Вокал“ ;

Номинация  Песен на български език  

·           Наименование:…………………………………………………………………….………

·           Продължителност: …………  Автор на текста: …………………………………

·           Композитор: …………………………………..………………………………………..…

Номинация Световен хит    

·           Наименование:…………………………………………………………………….………

·           Продължителност: …………  Автор на текста: …………………………………

·           Композитор: …………………………………..………………………………………..…

Номинация Джаз 

·           Наименование:…………………………………………………………………….………

·           Продължителност: …………  Автор на текста: …………………………………

·           Композитор: …………………………………..………………………………………..…

Номинация Мюзикъл и песни от филми

·           Наименование:…………………………………………………………………….………

·           Продължителност: …………  Автор на текста: …………………………………

·           Композитор: …………………………………..………………………………………..…

Номинация  Народно пеене

·           Наименование:…………………………………………………………………….………

·           Продължителност: …………  Автор на текста: …………………………………

·           Композитор: …………………………………..………………………………………..…

·           Моля посочвайте точната продължителност на изпълнението.

 

2.     Направление „Танци“ – да / не

Първи танц: номинация …………………………………… 

Наименование: ……………………………………… Продължителност: ……………  

Втори танц: номинация …………………………………… 

Наименование: ……………………………………… Продължителност: ……………  

·           Моля посочвайте точната продължителност на изпълнението.

 

ДРУГИ ТАНЦИ

-        Наименование: ……………………………………… Продължителност: ……………  

-        Наименование: ……………………………………… Продължителност: ……………  

-        Наименование: ……………………………………… Продължителност: ……………  

-        Наименование: ……………………………………… Продължителност: ……………  

 

3.     Направление „Лирика“ – да / не

Наименование: ………………………………………………………………………………

/моля приложете прикачен файл с произведението, вашето име и контакти/

 

Ø  Моля изпратете допълнително сканиран (сниман) документ за банков превод на таксите за участие.
(Нужна информация: наредител, банка, дата на превода, обща сума, основание – името на участника)

 

Ø   Ако Ви е нужна фактура, моля попълнете данните тук.
(Нужна информация: име на юридическото лице, ЕИК, адрес, МОЛ).

 

 

 

Декларирам, че съм запознат/а с правилата за участие в Международния фестивал на изкуствата „Кръстопът на музите“ и давам съгласието си да бъда заснеман и материалите да бъдат ползвани с цел отразяване и реклама на фестивала.

 

 

Дата: …………………………………                        Подпис: …………………………

Град: ……………………………….…                                      /участник / настойник/